Portfolio

"Psychon Lytrosis". Script by Dimitra Basiou, Nikos Krikas, Kaiti Anastasiou. Actors: Periklis Lianos, Eleni Philippa, Phaedra Papanikolaou, Dimitra Basiou, Antonis Sanianos, Konstantina Argyropoulou-Petrova, Christos Zacharof. Producer: Mirka Production. Performances from Thursday, October 12, 2023 at the "Alkmini" theater.

We use cookies
Please accept essential & tracking cookies for the good functionality of this site and the improvement of user experience.